Footrope Knot with Pineapple Interweave

The Footrope Knot is a nice looking knot and is often used on keyfobs. To make this knot even more beautiful you can add a so called "Pineapple" interweave to it. How this is done is shown in the next 27 steps.

De "Footrope Knot" is een fraaie knoop die nog weleens op sleutelhangers terug te vinden is. Je kunt hem nog fraaier maken door er een zogenaamd "Pineapple" interweefsel op in te weven. Hoe dat in z'n werk gaat is te zien in de volgende 27 stappen.

Footrope Knot met Pineapple interweefsel

Maak jouw eigen website met JouwWeb