Common Whipping / Eenvoudige Takeling


Take a piece of twine, long enough to do the job, and lay it onto the rope as shown in picture 1. Keep it in place (see red arrow) between your thumb and indexfinger.

Neem een lang genoeg stuk dun garen en leg dit op het touw zoals in foto 1 is te zien. Hou het vast tussen duim en wijsvinger op de plaats bij de pijl.

 

Now make a number of round turns. Make them close to each other and as tight as possible. The turns are made against the lay of the rope. Make sure that part of the loop stays free because you will need this one later. The length of the whipping is roughly the same as the diameter of the rope.

Maak nu een aantal rondtorns. Deze moeten zo strak mogelijk en aaneengesloten zijn. De rondtorns worden tegen de slag van het touw in gemaakt. Zorg ervoor dat de lus buiten de rondtorns blijft want die heb je straks nog nodig. De lengte van de takeling is ongeveer gelijk aan de diameter van het te bezetten touw.

Once the whipping is long enough you can start finishing it. First put the working end through the loop.

Nu de takeling lang genoeg is kan met de afwerking worden begonnen. Als eerste wordt het werkende eind door het lusje gestoken.

Pull on the other working end and let the loop disappear underneath the round turns.

Trek nu aan het andere werkende eind zodat het lusje onder de rondtorns wordt getrokken.

Trim off the working ends as close to the whipping as possible. Then cut the rope itself close to the whipping. Ready!!

Als laatste worden de beide werkende eindjes kort afgesneden. Het touw zelf wordt vlak bij de takeling ook afgesneden. Klaar!!