Foundation Method, A guide cord or Pilot knot


Large Turks Heads can not be made without a proper "tool" anymore. So, one can use the so called Foundation method, especially the Pilot knot or Guide Cord method. What you have to do is described hereafter. First, place a proper number of pins, in two rows, around a wooden cylinder or mailing tube. Second, tie an end of thin thread to a left pin and lead it away in a right diagonal of 45 degrees and around a right pin. Next lead the thread, again in a diagonal of 45 degrees, to a left pin. If the knot, you planned to make, is to have e.g. 8 Leads this should be the eighth pin beyond the initial one. If the knot is to have 10 Leads, it is the tenth pin and so on. Continue to lead the thread parallel with the initial leads till you reach pin number one again. Now your pilot knot is finished and you can start making the final knot. Take a suitable length of material, other than you made the pilot knot from, and start tying, taking the crossings one over, one under. Tying such a knot takes a considerable amount of time. To speed things up you can use a doubled piece of cord to tie the knot with. (You actually are tying two plies at a time).

 

Turkse knoop gemaakt op cylinder m.b.v. leidraad

Grote Turkse knopen, die een behoorlijk oppervlak moeten gaan bedekken, zijn niet meer zonder hulpmiddelen te maken. Een methode is om gebruik te maken van een rond voorwerp waarop twee rijen pennetjes zijn bevestigd. Om deze pennetjes wordt eerst een hulpdraad aangebracht waarlangs dan de uiteindelijke knoop gemaakt gaat worden. Neem een dunne draad en bevestig die aan één van de linker pennetjes. Ga vervolgens diagonaal naar rechts toe en bevestig de draad aan een rechter pennetje. Nu wordt de draad in een linkse diagonaal naar een volgend (linker) pennetje gebracht. Indien de te maken knoop b.v. 8 slagen moet krijgen neem je het achtste pennetje na het beginpunt. Moeten het b.v. 10 slagen worden dan neem je het tiende pennetje na het begin. Ga nu door met parallel naar links en rechts gaan met de draad totdat je, als alles goed is gegaan, weer bij het beginpunt uitkomt (pen 1). Neem nu het touw waarmee je de uiteindelijke knoop wilt gaan maken en volg hiermee de zojuist gemaakte hulpknoop waarbij het touw steeds op de kruisingen één over en één onder gaat! Het maakt niet zoveel uit waar je begint. Het maken van deze knoop is een zeer langdurig werkje. Om e.e.a. wat sneller te laten gaan kan je het touw waarmee geknoopt wordt dubbel nemen zodat er eigenlijk twee vermeerderingen tegelijk gemaakt worden.