Round Beckets / Ronde Handvatten


  In photograph 1 you can see the two grommets which are the start for the beckets.

Op foto 1 zie je de twee grommers die als basis dienen voor de handvaten.

In photograph 2 you can see that the two grommets are wormed. This will give a rounder and smoother surface also after the grommets have been knotted over.

Op foto 2 zie je dat de tieren van het touw gevuld zijn. In het Engels heet dit worming. Dit heeft tot doel het oppervlak gladder en ronder te maken zodat de later aan te brengen bekleding ook mooi glad wordt.

In photograph 3 you can see that the two grommets are parceled. The surface is nice and smooth and knotting (hitching) over the surface can now be started.

Op foto 3 zie je dat de twee grommers gesmart oftewel bekleed zijn met een reep stof. Hierdoor wordt het oppervlak netjes afgewerkt en kan met het omknopen of bekleden begonnen worden.

In photograph 4 you can see the beginning of the covering of the grommet. A 12 strand, over 2 complex crown was used.

Op foto 4 zie je het begin van het bekleden van de grommer. Hier is een 12 strengs, over 2 complexe kroonplatting gebruikt.

In photograph 5 you can see that the covering is almost finished. You can already see what the becket is going to look like.

Op foto 5 zie je dat het bekleden bijna klaar is. Het wordt al aardig duidelijk hoe één en ander er uit gaat zien.

In photograph 6 you can see that the covering is completely finished. The strands are secured by means of a constrictor knot.

Op foto 6 zie je dat het bekleden helemaal klaar is. De strengen zijn vast gezet met een constrictor knoop.

4B x 15L x 3P Turk's Head Knot and leather strap added

4B x 15L x 3P en leren band bevestigd

Two wooden cleats were added to complete the beckets

Twee houten klampen maken de handvatten compleet