A small staircase shaped bellrope / Een klein spiraalvormig belkoord


On this page you will find a couple of photographs in which you can see the making of a small staircase shaped bellrope. This bellrope was finished with a so called little lump knot, which by the way, is not covered in this page.

Op deze pagina vind je een aantal foto's waarop te zien is hoe je een spiraalvormig belkoord kunt maken. Het belkoord heeft een zogenaamd knobbelknoopje (Little Lump knot) aan het eind. Dit knoopje wordt hier overigens niet behandeld.

 

In photograph 1 you can see the beginning of the bellrope. A simple 4 strand sennit laid around a thimble.

Op foto 1 zie je het begin van het belkoord. Een eenvoudige 4 strengs platting rond een puntkous.

In photograph 2 you can see the stopperknot and the beginning of the staircase.

Op foto 2 zie je de stopperknoop en het begin van de spiraal.

In photograph 3 you see the endresult. Hereafter you will find a few more photo's in which you can see how the staircase was made

Op foto 3 zie je het eindresultaat. Er volgen nog een paar foto's waarop je kunt zien hoe de spiraal wordt gemaakt.

In photograph 1 you can see how the cords should be laid out. I made separate photo's of this knot which means that when starting the staircase all the cords are already attached to the thimbled eye.

Op foto 1 zie je hoe de koordjes moeten worden gerangschikt. Let op, deze foto's zijn apart gemaakt. Bij het maken van het belkoord zitten alle koordjes uiteraard al vast aan het oog.

In photograph 2 you can see how to lay the blue cord.

Op foto 2 zie je hoe het blauwe koordje moet worden gelegd.

In photograph 3 you can see how the strands are knotted. Actually it is notting more than a simple over - under weaving pattern.

  Op foto 3 zie je hoe de koordjes moeten worden geknoopt. Eigenlijk is het niets meer en niets minder dan een onder - over weefpatroon.

In photograph 4 you can see the tightened weave. By repeating this knot over and over again, you will finally get this nice looking spiral or staircase.

Op foto 4 zie je het aangetrokken weefseltje. Door dit nu keer op keer te herhalen krijg je de fraaie spiraal.

Maak jouw eigen website met JouwWeb